Word Consulting | Word Consulting dalinasi dažniausiai užduodamais klausimais apie Socialinių Tarnybų veiklą JK
Dažniausiai užduodami klausimai apie socialinių tarnybų veiklą UK
socialinė pagalba UK, pagalba UK, socialinės tarnybos UK, social services UK, vaiko globa UK, paslaugos UK
15958
page-template-default,page,page-id-15958,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.4,elementor-beta,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16289
 

Dažniausiai užduodami klausimai

shoes-505471_1920

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kodėl Socialinis darbuotojas teiraujasi apie mano vaiką?

Socialinis darbuotojas yra įpareigotas įstatymo reaguoti į bet kokius susirūpinimą dėl vaiko gerovės ar sveikatos keliančius veiksnius. Gavęs informacijos iš mokyklos, gydytojo, policijos, ligoninės ar kitų asmenų, apie minėtus veiksnius, socialinis darbuotojas gali su Jumis susisiekti, norėdamas tai aptarti. Socialinės tarnybos departamentas yra įpareigotas atlikti išsamų tyrimą, vadinamą Pirminiu Įvertinimu, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar susirūpinimą keliantys veiksniai yra pagrįsti, bei nustatyti, kokia pagalba vaikams ar Jums gali būti reikalinga.

Kaip vyksta Vaiko situacijos įvertinimas?

Kvalifikuotas socialinis darbuotojas paprastai per 45 dienas surenka kiek įmanoma daugiau informacijos iš Jūsų, Jūsų šeimos ir kitų asmenų, kurie pažįsta Jūsų vaiką. Tai gali būti gydytojas, vaiko mokytojas, mokyklos seselė ar kvalifikuota Sveikatos Vizitorė/Seselė. Surinkus informaciją, ši bus aptarta su Jumis bei Jūsų vaiku.

Renkant informaciją, socialinis darbuotojas paprastai bendrauja su vaiko tėvais ar globėjais, kitais šeimos nariais (jei tai yra būtina) bei pačiu vaiku. Socialinis darbuotojas siekia galimybės individualiai bei asmeniškai pasikalbėti su Jūsų vaiku jei jis yra tinkamo amžiaus ir geba viską suprasti.

Kartais užtenka vieno vizito įsitikinti, jog įtarimai yra nepagrįsti, tačiau dažniausiai atliekamas tolimesnis tyrimas, siekiant suteikti visą tinkamą pagalbą Jums ir Jūsų vaikui.

Baigęs tyrimą, socialinis darbuotojas pateiks Vaiko Įvertinimo ataskaitą, su kuria Jūs turėsite galimybę susipažinti, bus suteikta galimybė pateikti savo komentarus tiems dalykams, su kuriais Jūs nesutinkate. Jums turėtų būti pateikta šios ataskaitos kopija.

Ar socialinis darbuotojas turi teisę be mano leidimo kalbėtis su vaiko mokykla ar mokyklos sesele?

Dažnais atvejais socialinis darbuotojas paprašys Jūsų sutikimo dėl informacijos gavimo ir bendravimo su tokiomis įstaigomis kaip GP (bendrosios praktikos gydytoju), mokykla, policija ir pan. Tačiau esant rimtiems įtarimams dėl vaiko saugumo, socialinis darbuotojas gali susisiekti su šiomis įstaigomis ir be Jūsų sutikimo. Pagal JK įstatymą, esant tam tikroms aplinkybėms, asmenims, dirbantiems Vaiko Apsaugos srityje, yra suteikiama teisė dalintis informacija apie Jus ir Jūsų vaiką be Jūsų atskiro sutikimo, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti vaiko saugumą.

Tikrai suprantama, jog konfidencialios informacijos dalinimas ir gavimas tarp vaiko tėvų ir socialinių darbuotojų gali būti tikrai sudėtingas, tačiau pirmenybė visais atvejais bus teikiama vaikui apsaugoti. Visi su vaiku susiję įrašai turi būti laikomi slaptai, informacija apie vaiką su kitais specialistais dalijamasi tik esant būtinybei, tačiau Jūs ir Jūsų vaikas būsite apie tai informuojami.

Jeigu informacija buvo pasidalinta be Jūsų sutikimo, turite būti informuotas ne tik apie pasidalinimo faktą, bet ir apie rezultatus, t.y. ar kitos įstaigos, dirbančios su Jūsų šeima, turėjo kokių nors įtarimų.

Ar vaikas gali būti atimtas iš manęs?

Labiausiai tėvus kankinantis klausimas kai Socialinės Tarnybos pasibeldžia į namus. Dažniausiai vaikas tikrai nebus paimtas iš Jūsų. Labai retai dėl pačio vaiko saugumo jis gali būti iškraustomas kitur, tačiau pirmiausia visuomet stengiamasi suteikti pagalbą bei paramą šeimai siekiant, kad vaikas liktų gyventi kartu.

Tik tuo atveju, jei vaikui gresia rimtas pavojus, jis bus perkeliamas į saugią vietą, kuria gali tapti šeimos artimųjų, draugų, laikinų globėjų ar net vaikų namai. Esant reikalui socialinis darbuotojas pirmiausia prašys Jūsų sutikimo. Tokio sutikimo negavus, Vaiko Socialinė Tarnyba pateiks prašymą teismui, jog būtų išduotas teismo nutartis dėl Vaiko apsaugos.Dažniausiai apie tokį teismo procesą būsite informuotas bei turėsite galimybę pateikti skundą (apeliaciją). Turėtumėte žinoti, jog Vaiko Socialinė Tarnyba gali kreiptis į teismą tuomet kai yra įtarimų dėl vaiko saugumo ir Jūs neleidžiate atskirai socialinam darbuotojui susitikti/pasikalbėti su vaiku.

Yra atvejų kai vaikas pasilieka gyventi šeimos namuose jei asmuo, kuris kelia grėsmę jo saugumui išsikrausto. Tokiai situacijai susiklosčius visada sulauksite papildomos pagalbos iš Vaiko Socialinės tarnybos.

Socialiniai darbuotojai negali paimti vaiko be teismo sutikimo, tokią teisę turi tik policija ir tik trijų dienų laikotarpiui.

Ar vizitas pas gydytoją yra privalomas?

Tikėtina, jog Jūsų vaikui bus reikalinga gydytojo apžiūra, tačiau apie tai bus Jums pranešta. Įprastai tėvelių prašoma kartu dalyvauti tokioje apžiūroje. Vizitas pas gydytoją yra privalomas tuomet kai įtariama, jog vaikas yra sužeistas, seksualiai išnaudotas ar kenčia nuo nepriežiūros.

Kas tai yra Vaiko Apsaugos Konferencija?

Tai susitikimas, kurio metu su Jūsų šeima dirbančių įstaigų atstovai (mokyklos seselė, mokyklos atstovė, GP, socialinis darbuotojas ir kt) bei policija sprendžia ar vaikui gresia pavojus ir ar bus reikalingas papildomas Vaiko Apsaugos planas.

Jei tyrimo išvados atskleis, jog vaikui gresia pavojus ir Apsaugos planas yra reikalingas tam, jog būtų užkirstas kelias žalai bei užgauliojimams vaiko atžvilgiu, tuomet Vaiko Apsaugos Konferencija bus suorganizuota per tris savaites nuo tokių išvadų pateikimo.

Kokios yra mano teisės?

Vykstant tyrimui socialinis darbuotojas ir policijos pareigūnas (jei toks dalyvauja) Jus informuos apie Jūsų teises:

 • Teisė, jog visi specialistai tinkamai su Jumis elgsis;
 • Teisė susipažinti su tyrimo eiga bei numatytais tolimesniais veiksmais;
 • Teisė susipažinti su visais sprendimais;
 • Teisė būti išklausytam ir tai, jog Jūsų nuomonė būtų fiksuojama;
 • Teisė į paramą;
 • Teisė į teisinę konsultaciją;
 • Teisė į konfidencialumą;
 • Teisė turėti vertėją;
 • Teisė apskųsti netinkamą elgesį;
 • Teisė susipažinti su socialinių darbuotojų paruoštomis ataskaitomis bei įvertinimais, taip pat teisė išreikšti pastebėjimus minėtų ataskaitų atžvilgiu;
 • Vykstant bet kokiam vertinimui bei tyrimui privaloma atsižvelgti į Jūsų rasę, religiją bei kultūrą.

Kokie tėvų veiksmai draudžiami Jungtinėje Karalystėje?

Teisės aktai JK numato, jog bet kokios bausmės, paliekančios žymes, sužeidimus ar traumuojančios vaiką emociškai, yra neteisėtos. Rekomenduojama visiškai nenaudoti jokių fizinių bausmių.

Tačiau tai nereiškia, jog vaikui turėtų būti leidžiama daryti ką jis nori. Tėvai turi ugdyti discipliną, tačiau nenaudojant smurto.

Tyrimai parodė, jog daugelis vaikų, kuriuos tėvai auklėjo su pagarba bei meile, užauga suprasdami kas yra leistina, o kas ne.

Jeigu Jums yra reikalinga bet kokia pagalba auklėjant savo vaiką, kreipkitės į atitinkamas institucijas kuo anksčiau ir nelaukite to momento, kai nebegalėsite valdyti situacijos. Bet kuri savivaldybė (council) suteiks informacijos apie kiekvieną departamentą, kokios paslaugos ir kokia parama galėtų būti Jums suteikta.

Jei abejojate ar galėtumėte gauti kokią nors pagalbą, paramą, Jums reikalinga konsultacija, kreipkitės į mūsų komandą, kuri jau keletą metų bendradarbiauja su JK Socialinėmis Tarnybomis bei suteikia detaliausią bei naudingiausią informaciją.